Noneda - Logo .png

Noneda er en samarbeidsorganisasjon for norske dataspillbedrifter.


Vi er en demokratisk medlemsforening som jobber for vekst og utvikling i alle deler av den norske dataspillbransjen gjennom blant annet kurs, konferanser og klyngenettverk.
 

Noneda ble etablert i 2020 under det daværende navnet “Dataspillsenteret”.

Noneda er ikke en arbeidsgiverforening. Vi samarbeider med bransjeforeningen Virke Produsentforeningen, som blant annet er arbeidsgiverforening for mange dataspillbedrifter i Norge.

Se virke.no for mer informasjon.

Medlemskap i Noneda koster 490,- per bedrift og gir deg muligheten til å involvere deg i alle deler av vår virksomhet.

 

Alt du trenger å gjøre for at din bedrift skal bli medlem, er å sende  en e-post til medlem@noneda.no