En norsk dataspillklynge?

I løpet av 2020/2021 gjennomførte Noneda et forprosjekt for en mulig klyngetablering for dataspillbedrifter. Prosjektet var finansiert av Bergen kommune. Konklusjonen i forprosjektet var at Noneda skal jobbe for etableringen av et nasjonalt klyngesamarbeid for dataspillbedrifter som en del av Innovasjon Norges "Norwegian Innovation Clusters"-program. Noneda har etablert en styringsgruppe for prosjektet og har som mål å søke om "Arena"-status i 2022.
 

Kontakt gjerne daglig leder Tallak Rundholt på e-post tallak[at]noneda.no dersom du har spørsmål eller innspill.