Norwegian Games Cluster

Noneda jobber for å etablere en nasjonal klynge for dataspillbedrifter i Innvasjon Norges klyngeprogram. Du kan lese mer  på prosjektets egne nettsider.