Nyheter

Hva vil ny opsjonsordning bety for deg?

I mai varslet regjeringen at den foreslår endringer i opsjonsskatteordningen for selskaper i oppstarts- og vekstfasen. Flere av våre medlemsbedrifter har etterlyst en presisering av regjeringens forslag. Vi har spurt statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kjartan Alexander Lunde (V) om hva ordningen vil bety i praksis.


Regjeringen foreslår å øke grensene for både alder, antall ansatte, driftsinntekter og balansesum, i tråd med opsjonsordningen i Sverige. Blant annet skal grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år.


- Regjeringen meldte i RNB 2021 (Revidert nasjonalbudsjett for 2021, red.anm.) at vi vil sende på høring et forslag om å endre ordningen for beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper. Det er en rekke krav som foreslås endret, herunder at grensen for selskapets aldre i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kjartan Alexander Lunde (V ).


Men hva betyr egentlig det?


- For å kunne nytte seg av ordningen må selskapet og den tilsatte oppfylle ulike vilkår. Et av kravene knytter seg til alderen på selskapet ved tildelingen av opsjoner (til den ansatte/de ansatte). Selskapet kan med dagens regler ikke være eldre enn seks år i det året opsjonen(e) tildeles, medregnet stiftelsesåret. I forslaget som skal sendes på høring forslås det at denne grensen (alderen på selskapet ved tildeling) heves til ti år, presiserer Lunde.


Forslaget skal på høring i sommer og kommer til behandling i Stortinget etter valget. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har kommentarer eller innspill til endringer. Kontakt oss gjerne på e-post tallak@noneda.no.


Her finner du mer informasjon om dagens opsjonsordning.

74 visninger0 kommentarer

Oppdatert: 15. des. 2020

Hils på Norsk nettverk for dataspillbedrifter!


Kjære samarbeidspartner,


2020 nærmer seg slutten. Ikke et øyeblikk for tidlig, vil mange si. Vi ser frem til et nytt år med nye ambisjoner. I den forbindelse har "Dataspillsenteret - norsk senter for spillutvikling» bestemt seg for å endre navn. «Dataspillsenteret» skriver seg fra en prosess der det ikke var avklart hva slags organisasjonsform vi skulle ha. Da vi ble stiftet i januar i år, ble vi etablert som en demokratisk medlemsforening for dataspillbedrifter. Vi endrer nå navn i tråd med dette. «Dataspillsenteret» vil være knyttet til vårt organisasjonsnummer frem til dette kan endres i Brønnøysundregistrene og vil alltid være en del av historien vår, men vi ønsker å gå inn i det nye året med ny giv og nytt navn.

Fra og med i dag skifter derfor Dataspillsenteret navn til det mer selvforklarende "Norsk nettverk for dataspillbedrifter», med stavelsesakronymet «Noneda» som kortform. Vi vil også løftet kommunikasjonsarbeid vårt og i større grad profilere prosjektene våre utad, i egne og andre kanaler. Dere finner mer informasjon om oss på våre nye nettsider, www.noneda.no.


Vi vokser, og i 2021 vår vi med oss Sylvia Keala Duerr som prosjektleder. Med nytt navn kommer ny kontaktinformasjon. Under er en oversikt over våre nye e-postadresser.


Ny kontaktinformasjon Tallak Rundholt, daglig leder tallak@noneda.no Sylvia Keala Duerr, prosjektleder sylvia@noneda.no Thomas Due Sivertsen, styreleder styreleder@noneda.no


Du kan lese mer om Dataspillsenteret på våre gamle nettsider her.3 visninger0 kommentarer

Oppdatert: 20. nov. 2020

I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 200 000 kroner til Dataspillsenteret (red.anm nå "Norsk nettverk for dataspillbedrifter").– Vi er utrolig glade for at kulturminister Abid Raja (V) og resten av regjeringen vil satse på dataspillnæringen. Spill er en viktig eksportvare for Norge, og bransjen er i rask vekst. Dette er en viktig anerkjennelse av de ambisjonene Dataspillsenteret har for utvikling av bransjen i hele Norge, sier daglig leder Tallak Rundholt.


Rundholt trekker frem samarbeid med utdanningssektoren som et potensielt prosjekt for Dataspillsenteret i 2021.


– Mange av våre medlemmer har etterlyst et tettere samarbeid med spillutdanningene. Flere universiteter og høgskoler ønsker det samme. Jeg vil samtidig understreke at vi er en demokratisk organisasjon som er opptatt av å lytte til våre medlemsbedrifter, så vi skal ha en grundig prosess for å stake ut kursen videre.

3 visninger0 kommentarer
1
2