Nyheter

Over the course of two days in early September, eight Norwegian games companies were invited to participate in an intense pitching workshop. A recent addition to Noneda’s Konsoll Connect endeavour, the pitching workshop promises to be an annual event.


Eight Norwegian games companies, both startups and established businesses, were invited to participate at a two-day event. Seven speakers from around the globe comprised a highly qualified panel of experts and provided participants with valuable feedback and inspiring talks on everything from project funding and publisher relations to input on prototypes and advise on how to present your team.


Riddlebit Software pitched their upcoming game "Setback".

The eight participants were invited to practice pitching, speed matchmaking and elevator pitches in a friendly and spirited environment in which they received feedback from industry experts and networked with peers.


A rewarding experience

The Trondheim based company Riddlebit was one such participant. CEO Lars Olav Muri found the experience rewarding:


The workshop was very rewarding. I left with a lot of great feedback and tips on how I can improve my pitch. It was also a nice way to get in touch with people who are willing to share their considerable experience from the industry.

Many of the talks are available online at YouTube and the Konsoll website, though there was plenty of exclusive content, so there’s no reason not to attend next time around! Curious? Read more about what you missed out on and check out the speakers right here!

82 visninger0 kommentarer

Hva vil ny opsjonsordning bety for deg?

I mai varslet regjeringen at den foreslår endringer i opsjonsskatteordningen for selskaper i oppstarts- og vekstfasen. Flere av våre medlemsbedrifter har etterlyst en presisering av regjeringens forslag. Vi har spurt statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kjartan Alexander Lunde (V) om hva ordningen vil bety i praksis.


Regjeringen foreslår å øke grensene for både alder, antall ansatte, driftsinntekter og balansesum, i tråd med opsjonsordningen i Sverige. Blant annet skal grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år.


- Regjeringen meldte i RNB 2021 (Revidert nasjonalbudsjett for 2021, red.anm.) at vi vil sende på høring et forslag om å endre ordningen for beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper. Det er en rekke krav som foreslås endret, herunder at grensen for selskapets aldre i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kjartan Alexander Lunde (V ).


Men hva betyr egentlig det?


- For å kunne nytte seg av ordningen må selskapet og den tilsatte oppfylle ulike vilkår. Et av kravene knytter seg til alderen på selskapet ved tildelingen av opsjoner (til den ansatte/de ansatte). Selskapet kan med dagens regler ikke være eldre enn seks år i det året opsjonen(e) tildeles, medregnet stiftelsesåret. I forslaget som skal sendes på høring forslås det at denne grensen (alderen på selskapet ved tildeling) heves til ti år, presiserer Lunde.


Forslaget skal på høring i sommer og kommer til behandling i Stortinget etter valget. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har kommentarer eller innspill til endringer. Kontakt oss gjerne på e-post tallak@noneda.no.


Her finner du mer informasjon om dagens opsjonsordning.

79 visninger0 kommentarer

Oppdatert: 15. des. 2020

Hils på Norsk nettverk for dataspillbedrifter!


Kjære samarbeidspartner,


2020 nærmer seg slutten. Ikke et øyeblikk for tidlig, vil mange si. Vi ser frem til et nytt år med nye ambisjoner. I den forbindelse har "Dataspillsenteret - norsk senter for spillutvikling» bestemt seg for å endre navn. «Dataspillsenteret» skriver seg fra en prosess der det ikke var avklart hva slags organisasjonsform vi skulle ha. Da vi ble stiftet i januar i år, ble vi etablert som en demokratisk medlemsforening for dataspillbedrifter. Vi endrer nå navn i tråd med dette. «Dataspillsenteret» vil være knyttet til vårt organisasjonsnummer frem til dette kan endres i Brønnøysundregistrene og vil alltid være en del av historien vår, men vi ønsker å gå inn i det nye året med ny giv og nytt navn.

Fra og med i dag skifter derfor Dataspillsenteret navn til det mer selvforklarende "Norsk nettverk for dataspillbedrifter», med stavelsesakronymet «Noneda» som kortform. Vi vil også løftet kommunikasjonsarbeid vårt og i større grad profilere prosjektene våre utad, i egne og andre kanaler. Dere finner mer informasjon om oss på våre nye nettsider, www.noneda.no.


Vi vokser, og i 2021 vår vi med oss Sylvia Keala Duerr som prosjektleder. Med nytt navn kommer ny kontaktinformasjon. Under er en oversikt over våre nye e-postadresser.


Ny kontaktinformasjon Tallak Rundholt, daglig leder tallak@noneda.no Sylvia Keala Duerr, prosjektleder sylvia@noneda.no Thomas Due Sivertsen, styreleder styreleder@noneda.no


Du kan lese mer om Dataspillsenteret på våre gamle nettsider her.5 visninger0 kommentarer
1
2