Hvem er vi?

Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda) er en interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for dataspillbransjens kunst-, nærings- og kulturmiljø i Norge.


Vi er en demokratisk medlemsforening som jobber for vekst og utvikling i alle deler av den norske dataspillbransjen.
 

Noneda ble etablert i 2020 under det daværende navnet “Dataspillsenteret”.

Styret i Noneda er sammensatt slik: 

Thomas Due Sivertsen (styreleder)

Elin Festøy

Marius Thorvaldsen

Henriette Myrlund

Håvard B. Haugrud

Medlemskap

Medlemskap i Noneda er gratis og innebærer ingen forpliktelser. Som medlem er din bedrift med på å stake ut kursen for arbeidet vårt. Dere vil ha stemmerett på årsmøtene og muligheten til å forme både enkeltprosjekter og organisasjonen vår fremover. 

Alt du behøver å gjøre for å bli medlem, er å sende en e-post til
medlem[at]noneda.no med din kontaktinformasjon.

Tallak Rundholt

Daglig leder

Tlf. +47 482 33 775

E-post: tallak[at]noneda.no

Sylvia.png

Sylvia Keala Duerr

Prosjektleder

Tlf. +47 416 67 915

E-post: sylvia[at]noneda.no

Thomas.jpg

Thomas Due Sivertsen

Styreleder

Tlf. +47 902 36 337

E-post: styreleder[at]noneda.no