Søk
  • Noneda

Regjeringen svarer om ny opsjonsordning

Hva vil ny opsjonsordning bety for deg?

I mai varslet regjeringen at den foreslår endringer i opsjonsskatteordningen for selskaper i oppstarts- og vekstfasen. Flere av våre medlemsbedrifter har etterlyst en presisering av regjeringens forslag. Vi har spurt statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kjartan Alexander Lunde (V) om hva ordningen vil bety i praksis.


Regjeringen foreslår å øke grensene for både alder, antall ansatte, driftsinntekter og balansesum, i tråd med opsjonsordningen i Sverige. Blant annet skal grensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år.


- Regjeringen meldte i RNB 2021 (Revidert nasjonalbudsjett for 2021, red.anm.) at vi vil sende på høring et forslag om å endre ordningen for beskatning av opsjoner for ansatte i små, nyetablerte selskaper. Det er en rekke krav som foreslås endret, herunder at grensen for selskapets aldre i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Kjartan Alexander Lunde (V ).


Men hva betyr egentlig det?


- For å kunne nytte seg av ordningen må selskapet og den tilsatte oppfylle ulike vilkår. Et av kravene knytter seg til alderen på selskapet ved tildelingen av opsjoner (til den ansatte/de ansatte). Selskapet kan med dagens regler ikke være eldre enn seks år i det året opsjonen(e) tildeles, medregnet stiftelsesåret. I forslaget som skal sendes på høring forslås det at denne grensen (alderen på selskapet ved tildeling) heves til ti år, presiserer Lunde.


Forslaget skal på høring i sommer og kommer til behandling i Stortinget etter valget. Vi vil gjerne høre fra deg dersom du har kommentarer eller innspill til endringer. Kontakt oss gjerne på e-post tallak@noneda.no.


Her finner du mer informasjon om dagens opsjonsordning.

82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle