Noneda - en prosjektorganisasjon

Nonedas viktigste formål er å drive konkrete, matnyttige enkeltprosjekter som kan bidra til vekst og utvikling i alle deler av den norske dataspillbransjen. I menyen over finner du mer informasjon om prosjektene våre.