Samarbeid med utdanningsinstitusjonene

Noneda jobber for å etablere et nasjonalt nettverkssamarbeid mellom dataspillbransjen og universitetene, høgskolene og fagskolene som utdanner spillutviklere. Vi ønsker å legge til rette for regionale møteplasser der fagansvarlige og bransjen kan knyttes tettere sammen. Har du innspill eller ideer, ta gjerne kontakt med daglig leder Tallak Rundholt på e-post tallak[at]noneda.no.